top of page
עיצוב לוגו

עיצוב לוגו הוא המרכיב החשוב ביותר בתהליך המיתוג. הוא המזבח של העסק! הלוגו אמור לבטא את הערכים והחזון של המוצר/שירות שלכם. הלוגו מהווה אמצעי חזותי, שמטרתו לגרום ללקוחות לזהות את המוצר/שירות גם מבלי לזכור את  השם של העסק.  

בכך,למעשה  הוא כבר לא עוד מוצר- כי אם  מותג!

התכנון והחשיבה העיצובית של הלוגו נעשה בהתאם לסט הערכים והתועלות של המוצר/שירות שלכם.

אז מה אנו אומרים לכם בעצם? 

לוגו-  הוא הרבה יותר ממה שחשבתם. 

הרבה יותר!

bottom of page